MDD-5101

Mã sản phẩmMDD-5101
Liên hệ
Số lượng
  • Lamp holder: E14x4x3
  • Material: Metal & Foaming resin
  • Size: Diam650*H1500mm

Trở lại

Sản phẩm liên quan