MDD-5096

Mã sản phẩmMDD-5096
Liên hệ
Số lượng
  • Lamp holder: E14x7
  • Material: Metal & Foaming resin & Acrylic
  • Size: Diam500*H1500mm

Trở lại

Sản phẩm liên quan