Đèn LED

GL7108-3/3x18W

GL7108-3/3x18W

Giá: Liên hệ
GL7108-2/2x18W

GL7108-2/2x18W

Giá: Liên hệ
GL7108-1/1x18W

GL7108-1/1x18W

Giá: Liên hệ
GL7107-3/3x12W

GL7107-3/3x12W

Giá: Liên hệ
GL7107-2/2x12W

GL7107-2/2x12W

Giá: Liên hệ
GL7107-1/1x12W

GL7107-1/1x12W

Giá: Liên hệ
GL7116-3/3x18W

GL7116-3/3x18W

Giá: Liên hệ
GL7116-2/2x18W

GL7116-2/2x18W

Giá: Liên hệ
GL7116-1/1x18W

GL7116-1/1x18W

Giá: Liên hệ
GL7115-3/3x12W

GL7115-3/3x12W

Giá: Liên hệ
GL7115-2/2x12W

GL7115-2/2x12W

Giá: Liên hệ
GL7115-1/1x12W

GL7115-1/1x12W

Giá: Liên hệ
GL7120-2/2x28W

GL7120-2/2x28W

Giá: Liên hệ
GL7120-1/1x28W

GL7120-1/1x28W

Giá: Liên hệ
GL7112-2/2x12W

GL7112-2/2x12W

Giá: Liên hệ
GL7112-1/1x12W

GL7112-1/1x12W

Giá: Liên hệ
GL7118-2/2x12W

GL7118-2/2x12W

Giá: Liên hệ
GL7118-1/1x12W

GL7118-1/1x12W

Giá: Liên hệ
TL7563/12W-TL7564/28W

TL7563/12W-TL7564/28W

Giá: Liên hệ
TL7573/28W

TL7573/28W

Giá: Liên hệ
TL7572/28W

TL7572/28W

Giá: Liên hệ
TL7571/28W

TL7571/28W

Giá: Liên hệ
TL7566/28W

TL7566/28W

Giá: Liên hệ
TL7565/28W

TL7565/28W

Giá: Liên hệ

Chiếu Sáng Outdoor

OL7268

OL7268

Giá: Liên hệ
OL7267

OL7267

Giá: Liên hệ
OL7266

OL7266

Giá: Liên hệ
OL7264

OL7264

Giá: Liên hệ
OL7263

OL7263

Giá: Liên hệ
OL7262

OL7262

Giá: Liên hệ
OL7288

OL7288

Giá: Liên hệ
OL7287

OL7287

Giá: Liên hệ
OL7275

OL7275

Giá: Liên hệ
OL7291

OL7291

Giá: Liên hệ
OL7290

OL7290

Giá: Liên hệ
OL7289

OL7289

Giá: Liên hệ
OL7261

OL7261

Giá: Liên hệ
OL7259

OL7259

Giá: Liên hệ
OL7258

OL7258

Giá: Liên hệ
OL7255

OL7255

Giá: Liên hệ
OL7254

OL7254

Giá: Liên hệ
OL7253/3W

OL7253/3W

Giá: Liên hệ
OL7211

OL7211

Giá: Liên hệ
OL7285-OL7286

OL7285-OL7286

Giá: Liên hệ
OL7281-OL7284

OL7281-OL7284

Giá: Liên hệ
OL7239

OL7239

Giá: Liên hệ
OL7238

OL7238

Giá: Liên hệ
OL7237

OL7237

Giá: Liên hệ

Đèn Trang Trí Italia

Strong-AB

Strong-AB

4.960.000đ
Classic-WH

Classic-WH

4.880.000đ
Bali - RB/SL

Bali - RB/SL

5.260.000đ
WF-29409

WF-29409

12.500.000đ
WF-29351

WF-29351

8.700.000đ
7566-B

7566-B

Giá: Liên hệ
7567-0L

7567-0L

Giá: Liên hệ
7565-GR

7565-GR

Giá: Liên hệ
7564-B

7564-B

Giá: Liên hệ
7563-GR

7563-GR

Giá: Liên hệ
AL40

AL40

Giá: Liên hệ
AN40

AN40

Giá: Liên hệ
AU40

AU40

Giá: Liên hệ
AU41

AU41

Giá: Liên hệ
CL41

CL41

Giá: Liên hệ
CL40

CL40

Giá: Liên hệ
ES40

ES40

Giá: Liên hệ
IS40

IS40

Giá: Liên hệ
FE40

FE40

Giá: Liên hệ
IS41

IS41

Giá: Liên hệ
MA40

MA40

Giá: Liên hệ
MA401

MA401

Giá: Liên hệ
AOM52

AOM52

Giá: Liên hệ
AH40

AH40

Giá: Liên hệ

Ốp Trần Và Thả Cổ Điển (NEW COLLECTIONS)

Đèn thả trang tríi SC07010-07

Đèn thả trang tríi SC07010-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07008-07

Đèn thả trang trí SC07008-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SD07018-04B

Đèn thả trang trí SD07018-04B

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SD07018-04

Đèn thả trang trí SD07018-04

Giá: Liên hệ
RL-MX041

RL-MX041

2.599.000đ
Đèn áp trần 9300005-02

Đèn áp trần 9300005-02

2.450.000đ
Đèn áp trần 9300022-03

Đèn áp trần 9300022-03

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần 9300006-02

Đèn áp trần 9300006-02

2.250.000đ
Đèn áp trần 9300038-02

Đèn áp trần 9300038-02

1.950.000đ
Đèn áp trần 9300041-03

Đèn áp trần 9300041-03

2.055.000đ
Đèn thả trang trí SC05004-07

Đèn thả trang trí SC05004-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC03278-05

Đèn thả trang trí SC03278-05

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần 9300136-03

Đèn áp trần 9300136-03

4.000.000đ
Đèn thả trang trí SC05008-01

Đèn thả trang trí SC05008-01

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC05009-07

Đèn thả trang trí SC05009-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC05021-05

Đèn thả trang trí SC05021-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07003-07

Đèn thả trang trí SC07003-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07001-07

Đèn thả trang trí SC07001-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07005-07

Đèn thả trang trí SC07005-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07007-05

Đèn thả trang trí SC07007-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07017-05

Đèn thả trang trí SC07017-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07125-05

Đèn thả trang trí SC07125-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07121-05G

Đèn thả trang trí SC07121-05G

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SD04111-03

Đèn thả trang trí SD04111-03

Giá: Liên hệ

Trang Trí LED (NEW COLLECTIONS 2018)

6777-1D

6777-1D

648.000đ
X6775-6

X6775-6

1.692.000đ
6775-3D

6775-3D

878.000đ
X6774-3

X6774-3

950.000đ
X6774-2

X6774-2

706.000đ
X6773-5

X6773-5

1.534.000đ
X6773-3

X6773-3

1.166.000đ
6772-3D

6772-3D

1.166.000đ
6772-2D

6772-2D

850.000đ
6772-1D

6772-1D

360.000đ
6771-6D

6771-6D

1.505.000đ
6771-4D

6771-4D

1.123.000đ
6770B-1D

6770B-1D

1.764.000đ
X6771-3

X6771-3

691.000đ
6770A-1D

6770A-1D

1.735.000đ
6765-1D

6765-1D

950.000đ
B6763-1

B6763-1

209.000đ
6764-1D

6764-1D

378.000đ
B6747-1

B6747-1

367.000đ
X6749-7

X6749-7

1.339.000đ
6736-1D

6736-1D

382.000đ
X6736-6

X6736-6

1.498.000đ
6601C-1D

6601C-1D

317.000đ
X6736-3

X6736-3

835.000đ

Đèn Trang Trí LED (NEW COLLECTIONS 2016 - 2017)

DD-A-01

DD-A-01

270.000đ
DD-A-10

DD-A-10

250.000đ
DD-A-166

DD-A-166

480.000đ
DD-C-09

DD-C-09

2.250.000đ
DD-A-176

DD-A-176

1.130.000đ
DD-A-186

DD-A-186

600.000đ
DD-D-09

DD-D-09

2.250.000đ
LED-A-09

LED-A-09

9.560.000đ
LED-A-07

LED-A-07

6.190.000đ
LED-A-04

LED-A-04

4.730.000đ
LED-A-03

LED-A-03

10.130.000đ
LED-A-02

LED-A-02

9.450.000đ
LED-A-01

LED-A-01

7.430.000đ
MA027

MA027

4.402.000đ
Đèn C-3328

Đèn C-3328

Giá: Liên hệ
Đèn C-3008

Đèn C-3008

Giá: Liên hệ
Đèn 3138

Đèn 3138

Giá: Liên hệ
Đèn C-3411A/C-3411C

Đèn C-3411A/C-3411C

Giá: Liên hệ
Đèn C-3442

Đèn C-3442

Giá: Liên hệ
Đèn C-3501B

Đèn C-3501B

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần trang trí MX-25

Đèn áp trần trang trí MX-25

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần trang trí MX-7

Đèn áp trần trang trí MX-7

Giá: Liên hệ
Đèn C-3502A

Đèn C-3502A

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần LED trang trí MX-3

Đèn áp trần LED trang trí MX-3

Giá: Liên hệ

Đá Tây Ban Nha Cao Cấp

Đèn thả- Royal-CH-D006-24

Đèn thả- Royal-CH-D006-24

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-M-2058

Đèn thả- Royal-M-2058

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-WA-04017

Đèn thả- Royal-WA-04017

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04165-1P

Đèn thả- Royal-CH-04165-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-D006-1P

Đèn thả- Royal-CH-D006-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04162-1P

Đèn thả- Royal-CH-04162-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04163-1P

Đèn thả- Royal-CH-04163-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04164-1P

Đèn thả- Royal-CH-04164-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04027

Đèn thả- Royal-CH-04027

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04028

Đèn thả- Royal-CH-04028

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04024

Đèn thả- Royal-CH-04024

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04025

Đèn thả- Royal-CH-04025

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04026

Đèn thả- Royal-CH-04026

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04021

Đèn thả- Royal-CH-04021

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04022

Đèn thả- Royal-CH-04022

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04023

Đèn thả- Royal-CH-04023

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04019

Đèn thả- Royal-CH-04019

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04020

Đèn thả- Royal-CH-04020

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04016

Đèn thả- Royal-CH-04016

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04016-1P

Đèn thả- Royal-CH-04016-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04018

Đèn thả- Royal-CH-04018

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04014

Đèn thả- Royal-CH-04014

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04015

Đèn thả- Royal-CH-04015

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04011

Đèn thả- Royal-CH-04011

Giá: Liên hệ

Bóng LED

HH-B006

HH-B006

102.000đ
HH-B006

HH-B006

102.000đ
HH-B003

HH-B003

71.000đ
HH-B003

HH-B003

71.000đ
HH-B002

HH-B002

70.000đ
HH-B001

HH-B001

70.000đ
HH-B001

HH-B001

70.000đ
Bóng ghim LED-MR168W

Bóng ghim LED-MR168W

230.000đ
Bóng ghim LED-MR166W

Bóng ghim LED-MR166W

140.000đ
Bóng ghim LED-MR164W

Bóng ghim LED-MR164W

160.000đ
YAOE R7S 189MM 13WC

YAOE R7S 189MM 13WC

236.000đ
YAOE R7S 135MM 11WC

YAOE R7S 135MM 11WC

209.000đ
YAOE R7S 118MM 8WC

YAOE R7S 118MM 8WC

167.000đ
YAOE R7S 78MM 5WC

YAOE R7S 78MM 5WC

121.000đ
YAOE R7S 189MM 15W (2835)

YAOE R7S 189MM 15W (2835)

230.000đ
YAOE R7S 135MM 12W

YAOE R7S 135MM 12W

168.000đ
YAOE R7S 118MM 10W(2835)

YAOE R7S 118MM 10W(2835)

161.000đ
YAOE R7S 78MM 5W(2835)

YAOE R7S 78MM 5W(2835)

101.000đ
YAOE SP216E27 5W RGB

YAOE SP216E27 5W RGB

261.000đ
YAOE SP215E27 3W RGB

YAOE SP215E27 3W RGB

127.000đ
YAOE SP429GU10 7W

YAOE SP429GU10 7W

145.000đ
YAOE SP428GU10 7W

YAOE SP428GU10 7W

127.000đ
YAOE SP428GU10 5W

YAOE SP428GU10 5W

107.000đ
YAOE SP509 7W

YAOE SP509 7W

94.000đ

Đèn Sạc Khẩn Cấp Và Exit Light

HH-Emergency-01 and charging emergency lamp

HH-Emergency-01 and charging emergency lamp

596.000đ
HH-Exit-02

HH-Exit-02

248.000đ
HH-Exit-01

HH-Exit-01

591.000đ
Đèn sạc khẩn cấp

Đèn sạc khẩn cấp

Giá: Liên hệ