Đèn LED

HH-strip 002

HH-strip 002

366.000đ
HH-DL-9009

HH-DL-9009

630.000đ
HH-DL-9001

HH-DL-9001

619.000đ
HH-DL-9001

HH-DL-9001

664.000đ
HH-DL-9001

HH-DL-9001

585.000đ
HH-DL-9201

HH-DL-9201

630.000đ
AC85-265V

AC85-265V

560.000đ
AC85-265V

AC85-265V

560.000đ
Y-GD019

Y-GD019

490.000đ
Y-XQD - 002

Y-XQD - 002

1.390.000đ
Y-XQD - 001

Y-XQD - 001

1.560.000đ
Y-GD021

Y-GD021

580.000đ
Y-GD021

Y-GD021

490.000đ
AC190-265V

AC190-265V

460.000đ
AC190-265V

AC190-265V

460.000đ
LW-JQD-1001

LW-JQD-1001

2.081.000đ
HH-ceiling light - 01

HH-ceiling light - 01

765.000đ
Multi Downlight Y-DD1-COB18W021

Multi Downlight Y-DD1-COB18W021

Giá: Liên hệ
Multi Downlight Y-DD1-5W001

Multi Downlight Y-DD1-5W001

Giá: Liên hệ
Multi Downlight Y-DD3-3W001

Multi Downlight Y-DD3-3W001

Giá: Liên hệ
Multi Downlight Y-DD2-3W001

Multi Downlight Y-DD2-3W001

Giá: Liên hệ
YAOE CL128 12W

YAOE CL128 12W

288.000đ
Y-25TH6W022S

Y-25TH6W022S

190.000đ
Y-25TH12W022S

Y-25TH12W022S

240.000đ

Chiếu Sáng Outdoor

KDR-69008

KDR-69008

1.330.000đ
KDR-QJ84864

KDR-QJ84864

1.020.000đ
KDR-W02RD-S

KDR-W02RD-S

870.000đ
XH-15210

XH-15210

1.240.000đ
XH-MNXSF

XH-MNXSF

240.000đ
9400090-01

9400090-01

1.920.000đ
YXL536B-G Deep shield

YXL536B-G Deep shield

Giá: Liên hệ
YGCH521-580S

YGCH521-580S

Giá: Liên hệ
YGCH519-580S

YGCH519-580S

Giá: Liên hệ
YGCH520B-570PC

YGCH520B-570PC

Giá: Liên hệ
YGCH520A-570PC

YGCH520A-570PC

Giá: Liên hệ
YGCH519-570PC

YGCH519-570PC

Giá: Liên hệ
YGCH512-570PC

YGCH512-570PC

Giá: Liên hệ
YGCH511-570PC

YGCH511-570PC

Giá: Liên hệ
YGCH510-570PC

YGCH510-570PC

Giá: Liên hệ
YGCH521-520S

YGCH521-520S

Giá: Liên hệ
YGCH520B-520S

YGCH520B-520S

Giá: Liên hệ
YGCH520A-520S

YGCH520A-520S

Giá: Liên hệ
YGCH519-520S

YGCH519-520S

Giá: Liên hệ
YGCH513-520S

YGCH513-520S

Giá: Liên hệ
YGCH512-520S

YGCH512-520S

Giá: Liên hệ
YGCH511-520S

YGCH511-520S

Giá: Liên hệ
YGCH510-520S

YGCH510-520S

Giá: Liên hệ
YGCH523-480PC

YGCH523-480PC

Giá: Liên hệ

Đèn Trang Trí Italia

Strong-AB

Strong-AB

4.960.000đ
Classic-WH

Classic-WH

4.880.000đ
Bali - RB/SL

Bali - RB/SL

5.260.000đ
WF-29409

WF-29409

12.500.000đ
WF-29351

WF-29351

8.700.000đ
7566-B

7566-B

Giá: Liên hệ
7567-0L

7567-0L

Giá: Liên hệ
7565-GR

7565-GR

Giá: Liên hệ
7564-B

7564-B

Giá: Liên hệ
7563-GR

7563-GR

Giá: Liên hệ
AL40

AL40

Giá: Liên hệ
AN40

AN40

Giá: Liên hệ
AU40

AU40

Giá: Liên hệ
AU41

AU41

Giá: Liên hệ
CL41

CL41

Giá: Liên hệ
CL40

CL40

Giá: Liên hệ
ES40

ES40

Giá: Liên hệ
IS40

IS40

Giá: Liên hệ
FE40

FE40

Giá: Liên hệ
IS41

IS41

Giá: Liên hệ
MA40

MA40

Giá: Liên hệ
MA401

MA401

Giá: Liên hệ
AOM52

AOM52

Giá: Liên hệ
AH40

AH40

Giá: Liên hệ

Ốp Trần Và Thả Cổ Điển (NEW COLLECTIONS)

Đèn thả trang tríi SC07010-07

Đèn thả trang tríi SC07010-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07008-07

Đèn thả trang trí SC07008-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SD07018-04B

Đèn thả trang trí SD07018-04B

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SD07018-04

Đèn thả trang trí SD07018-04

Giá: Liên hệ
RL-MX041

RL-MX041

2.599.000đ
Đèn áp trần 9300005-02

Đèn áp trần 9300005-02

2.450.000đ
Đèn áp trần 9300022-03

Đèn áp trần 9300022-03

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần 9300006-02

Đèn áp trần 9300006-02

2.250.000đ
Đèn áp trần 9300038-02

Đèn áp trần 9300038-02

1.950.000đ
Đèn áp trần 9300041-03

Đèn áp trần 9300041-03

2.055.000đ
Đèn thả trang trí SC05004-07

Đèn thả trang trí SC05004-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC03278-05

Đèn thả trang trí SC03278-05

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần 9300136-03

Đèn áp trần 9300136-03

4.000.000đ
Đèn thả trang trí SC05008-01

Đèn thả trang trí SC05008-01

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC05009-07

Đèn thả trang trí SC05009-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC05021-05

Đèn thả trang trí SC05021-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07003-07

Đèn thả trang trí SC07003-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07001-07

Đèn thả trang trí SC07001-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07005-07

Đèn thả trang trí SC07005-07

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07007-05

Đèn thả trang trí SC07007-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07017-05

Đèn thả trang trí SC07017-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07125-05

Đèn thả trang trí SC07125-05

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SC07121-05G

Đèn thả trang trí SC07121-05G

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí SD04111-03

Đèn thả trang trí SD04111-03

Giá: Liên hệ

Trang Trí LED (NEW COLLECTIONS 2018)

W-3666A-120/W-3666B-200/W-3666C-400

W-3666A-120/W-3666B-200/W-3666C-400

Giá: Liên hệ
H-3666A/H-3666B/H-3666C

H-3666A/H-3666B/H-3666C

Giá: Liên hệ
C-3666A-1/C-3666B-1/C-3666C-1

C-3666A-1/C-3666B-1/C-3666C-1

Giá: Liên hệ
C-3566A-2/C-3566B-2/C-3566C-2

C-3566A-2/C-3566B-2/C-3566C-2

Giá: Liên hệ
C-3566M/C-3566S

C-3566M/C-3566S

Giá: Liên hệ
C-3603S/C-3603M/C-3603L

C-3603S/C-3603M/C-3603L

Giá: Liên hệ
H-3567S/H-3567M

H-3567S/H-3567M

Giá: Liên hệ
H-3558S-BK/WH/RED//H-3558M-BK/WH/RED

H-3558S-BK/WH/RED//H-3558M-BK/WH/RED

Giá: Liên hệ
T-1050-350

T-1050-350

Giá: Liên hệ
H-1050

H-1050

Giá: Liên hệ
H-1050-3-copper

H-1050-3-copper

Giá: Liên hệ
H-3668M

H-3668M

Giá: Liên hệ
H-3668S

H-3668S

Giá: Liên hệ
T-3667S

T-3667S

Giá: Liên hệ
T-3667M

T-3667M

Giá: Liên hệ
T-3224M

T-3224M

Giá: Liên hệ
T-3224L

T-3224L

Giá: Liên hệ
T-3672B-S-GOLD/BK

T-3672B-S-GOLD/BK

Giá: Liên hệ
T-3672B-M-GOLD/BK

T-3672B-M-GOLD/BK

Giá: Liên hệ
C-3672B-GOLD/BK

C-3672B-GOLD/BK

Giá: Liên hệ
C-3672B-GOLD/BK

C-3672B-GOLD/BK

Giá: Liên hệ
H-3672A-GOLD

H-3672A-GOLD

Giá: Liên hệ
H-3672A-GOLD/BK

H-3672A-GOLD/BK

Giá: Liên hệ
C-3312-26/C-3312-32/C-3312-40

C-3312-26/C-3312-32/C-3312-40

Giá: Liên hệ

Đèn Trang Trí LED (NEW COLLECTIONS 2016 - 2017)

DD-A-01

DD-A-01

270.000đ
DD-A-10

DD-A-10

250.000đ
DD-A-166

DD-A-166

480.000đ
DD-C-09

DD-C-09

2.250.000đ
DD-A-176

DD-A-176

1.130.000đ
DD-A-186

DD-A-186

600.000đ
DD-D-09

DD-D-09

2.250.000đ
LED-A-09

LED-A-09

9.560.000đ
LED-A-07

LED-A-07

6.190.000đ
LED-A-04

LED-A-04

4.730.000đ
LED-A-03

LED-A-03

10.130.000đ
LED-A-02

LED-A-02

9.450.000đ
LED-A-01

LED-A-01

7.430.000đ
MA027

MA027

4.402.000đ
Đèn C-3328

Đèn C-3328

Giá: Liên hệ
Đèn C-3008

Đèn C-3008

Giá: Liên hệ
Đèn 3138

Đèn 3138

Giá: Liên hệ
Đèn C-3411A/C-3411C

Đèn C-3411A/C-3411C

Giá: Liên hệ
Đèn C-3442

Đèn C-3442

Giá: Liên hệ
Đèn C-3501B

Đèn C-3501B

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần trang trí MX-25

Đèn áp trần trang trí MX-25

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần trang trí MX-7

Đèn áp trần trang trí MX-7

Giá: Liên hệ
Đèn C-3502A

Đèn C-3502A

Giá: Liên hệ
Đèn áp trần LED trang trí MX-3

Đèn áp trần LED trang trí MX-3

Giá: Liên hệ

Đá Tây Ban Nha Cao Cấp

Đèn thả- Royal-CH-D006-24

Đèn thả- Royal-CH-D006-24

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-M-2058

Đèn thả- Royal-M-2058

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-WA-04017

Đèn thả- Royal-WA-04017

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04165-1P

Đèn thả- Royal-CH-04165-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-D006-1P

Đèn thả- Royal-CH-D006-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04162-1P

Đèn thả- Royal-CH-04162-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04163-1P

Đèn thả- Royal-CH-04163-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04164-1P

Đèn thả- Royal-CH-04164-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04027

Đèn thả- Royal-CH-04027

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04028

Đèn thả- Royal-CH-04028

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04024

Đèn thả- Royal-CH-04024

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04025

Đèn thả- Royal-CH-04025

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04026

Đèn thả- Royal-CH-04026

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04021

Đèn thả- Royal-CH-04021

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04022

Đèn thả- Royal-CH-04022

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04023

Đèn thả- Royal-CH-04023

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04019

Đèn thả- Royal-CH-04019

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04020

Đèn thả- Royal-CH-04020

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04016

Đèn thả- Royal-CH-04016

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04016-1P

Đèn thả- Royal-CH-04016-1P

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04018

Đèn thả- Royal-CH-04018

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04014

Đèn thả- Royal-CH-04014

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04015

Đèn thả- Royal-CH-04015

Giá: Liên hệ
Đèn thả- Royal-CH-04011

Đèn thả- Royal-CH-04011

Giá: Liên hệ

Bóng LED

Bóng ghim LED-MR168W

Bóng ghim LED-MR168W

230.000đ
Bóng ghim LED-MR166W

Bóng ghim LED-MR166W

140.000đ
Bóng ghim LED-MR164W

Bóng ghim LED-MR164W

160.000đ
YAOE R7S 189MM 13WC

YAOE R7S 189MM 13WC

236.000đ
YAOE R7S 135MM 11WC

YAOE R7S 135MM 11WC

209.000đ
YAOE R7S 118MM 8WC

YAOE R7S 118MM 8WC

167.000đ
YAOE R7S 78MM 5WC

YAOE R7S 78MM 5WC

121.000đ
YAOE R7S 189MM 15W (2835)

YAOE R7S 189MM 15W (2835)

230.000đ
YAOE R7S 135MM 12W

YAOE R7S 135MM 12W

168.000đ
YAOE R7S 118MM 10W(2835)

YAOE R7S 118MM 10W(2835)

161.000đ
YAOE R7S 78MM 5W(2835)

YAOE R7S 78MM 5W(2835)

101.000đ
YAOE SP216E27 5W RGB

YAOE SP216E27 5W RGB

261.000đ
YAOE SP215E27 3W RGB

YAOE SP215E27 3W RGB

127.000đ
YAOE SP429GU10 7W

YAOE SP429GU10 7W

145.000đ
YAOE SP428GU10 7W

YAOE SP428GU10 7W

127.000đ
YAOE SP428GU10 5W

YAOE SP428GU10 5W

107.000đ
YAOE SP509 7W

YAOE SP509 7W

94.000đ
YAOE-SP507-5W

YAOE-SP507-5W

88.000đ
YAOE SP505 3W

YAOE SP505 3W

74.000đ
YAOE SP504 7W

YAOE SP504 7W

122.000đ
YAOE SP503 5W

YAOE SP503 5W

95.000đ
YAOE SP501 3W

YAOE SP501 3W

77.000đ
YAOE SP428MR16 5W

YAOE SP428MR16 5W

107.000đ
YAOE SP428GU10 5W

YAOE SP428GU10 5W

107.000đ

Đèn Sạc Khẩn Cấp Và Exit Light

Đèn sạc khẩn cấp

Đèn sạc khẩn cấp

Giá: Liên hệ