MB-5097

Mã sản phẩmMB-5097
Liên hệ
Số lượng
  • Lamp holder: E14x1
  • Material: Metal & Foaming resin
  • Size: Diam180*H1500mm
  • Thông tin sản phẩm
  • Thông tin kỹ thuật
  • Download

Trở lại

Sản phẩm liên quan